സീമാറ്റ്-കേരള

സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ആസൂത്രണ-നിര്‍വ്വഹണതലങ്ങളില്‍ വിദഗ്ദ്ധ ...    തുടർന്ന് വായിക്കുക ...

സീമാറ്റ്-കേരളയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങള്‍, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും വരാന്‍പോകുന്നതുമായ പ്രോഗ്രാമുകളൈറ്റിയും മറ്റ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെപ്പറ്റിയുമുള്ള ഡയറക്ടറുടെ കാഴ്ചപ്പാട്
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
സീമാറ്റ്-കേരളയുടെ ഉന്നതാധികാര സമിതിയായ ജനറല്‍ കൗണ്‍സിലിന്റെ ഘടനയും അംഗങ്ങളുടെ വിശദാംശവും
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
സീമാറ്റ്-കേരളയില്‍ എത്തിച്ചേരാനുള്ള Location Map ഉം നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും Feedback കളും രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രതലം
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...

പരിശീലന പരിപാടികള്‍

പരിശീലന പരിപാടികള്‍

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ വിവിധ ഭരണനിര്‍വ്വഹണതലങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മാനേജ്മെന്‍റില്‍ സമഗ്രമായ
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...

ഗവേഷണങ്ങള്‍

ഗവേഷണങ്ങള്‍

വിദ്യാഭ്യാസ ആസൂത്രണവും, മാനേജ്മെന്‍റും, ഭരണനിര്‍വ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂതനാശയങ്ങളും കാലികമായ വിവരങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതില്‍
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...

വകുപ്പുകള്‍

വകുപ്പുകള്‍

സീമാറ്റ്-കേരളയുടെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങളെ പ്രവൃത്തിപഥത്തിലെത്തിക്കുന്നതിന് അക്കാദമിക് വിഭാഗത്തില്‍ അഞ്ച് വകുപ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നു.
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...

ഉദ്ദേശ്യങ്ങള്‍

ഉദ്ദേശ്യങ്ങള്‍

നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പരിശീലന പരിപാടികള്‍ക്കൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മാനേജ്മെന്‍റ്, ആസൂത്രണം, ഭരണനിര്‍വ്വഹണം എന്നിവയുമായി
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...

എക്സ്റ്റേര്‍ണല്‍ ലിങ്ക്സ്

എക്സ്റ്റേര്‍ണല്‍ ലിങ്ക്സ്

സമാന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട് വരുന്ന ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളുമായി പരസ്പര സഹായകരവും ക്രിയാത്മകവുമായ കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...

ഡൗണ്‍ലോഡ്സ്

ഡൗണ്‍ലോഡ്സ്

പരിശീലനപരിപാടികളില്‍ നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന വിവധ ട്രെയിനിംഗ് എയിഡുകള്‍, സാധന സാമഗ്രികള്‍, പരിശീലന അറിയിപ്പുകള്‍ മുതലായവ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...

ദര്‍ഘാസ് ആന്‍റ് ക്വട്ടേഷന്‍സ്

ദര്‍ഘാസ് ആന്‍റ് ക്വട്ടേഷന്‍സ്

സമയബന്ധിതമായി ദര്‍ഘാസുകളും ക്വട്ടേഷനുകളും സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് സേവനദാതാക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നവിധത്തിലുളള ക്രമീകരണങ്ങള്‍
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...

ഗ്യാലറി

ഗ്യാലറി

സീമാറ്റ്-കേരളയുടെ ഗതകാലമഹിമ വിളിച്ചോതുന്ന രേഖകളുടെ അപൂര്‍വ്വശേഖരം


തുടർന്ന് വായിക്കുക ...

ഭരണസമിതി


ചെയർമാൻ

ശ്രീ.വി.ശിവൻകുട്ടി
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി

വൈസ് ചെയർമാൻ

ശ്രീമതി. റാണി ജോർജ്ജ് ഐഎഎസ്.
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി,
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

ഡയറക്ടര്‍

ഡോ. ജയപ്രകാശ് ആർ.കെ
ഡയറക്ടര്‍
സീമാറ്റ്-കേരള