ഭരണസമിതി


ചെയര്‍മാന്‍

പ്രൊഫ. സി. രവീന്ദ്രനാഥ്
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി

വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍

ശ്രീ. എ. ഷാജഹാന്‍ ഐ.എ.എസ്.
സെക്രടറി ,
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

ഡയറക്ടര്‍

Director

ഡോ. എം.എ. ലാല്‍
ഡയറക്ടര്‍ ,
സീമാറ്റ്-കേരള


ഭരണസമിതി സീമാറ്റ്-കേരള
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിചെയര്‍മാന്‍
സെക്രട്ടറി, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ്മെമ്പര്‍
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്മെമ്പര്‍
സെക്രട്ടറി, പ്ലാനിംഗ് ആന്‍റ് ഇക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്മെമ്പര്‍
വൈസ് ചാന്‍സലര്‍/ഡീന്‍ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍ , കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിമെമ്പര്‍
മെമ്പര്‍ (എഡ്യൂക്കേഷന്‍), സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്, തിരുവനന്തപുരംമെമ്പര്‍
ഡയറക്ടര്‍, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്., തിരുവനന്തപുരംമെമ്പര്‍
കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വകുപ്പിലെ ഒരു പ്രതിനിധിമെമ്പര്‍
നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണല്‍ പ്ലാനിംഗ് ആന്‍റ് മാനേജ്മെന്‍റിലെ ഒരു പ്രതിനിധി
ഡയറക്ടര്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി എഡ്യൂക്കേഷന്‍മെമ്പര്‍
ഡയറക്ടര്‍, എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി. തിരുവനന്തപുരംമെമ്പര്‍
ഡയറക്ടര്‍, ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ്, കോഴിക്കോട്മെമ്പര്‍
ഡയറക്ടര്‍, ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റ്, തിരുവനന്തപുരംമെമ്പര്‍
പ്രൊഫ. എ. സുഹൃത്ത് കുമാര്‍, അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍, ഗവ. ലാ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരംമെമ്പര്‍
ഡോ. പി. ഷീബ, അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍, എസ്.എന്‍. ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ്, നെടുങ്ങണ്ടമെമ്പര്‍
സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടര്‍, സര്‍വ ശിക്ഷ അഭിയാന്‍, കേരളമെമ്പര്‍
ശ്രീ. മെഹബൂബ്, സൗഹൃദം, വേലൂര്‍ പി.ഒ., അത്തോളി, കോഴിക്കോട്മെമ്പര്‍
ഡോ. രാഹുല്‍ വി.ആര്‍. അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍, ഗവ. കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചര്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍, തിരുവനന്തപുരംമെമ്പര്‍
ശ്രീ. കെ.സി. ഹരികൃഷ്ണന്‍, ഗവ. യു.പി. സ്കൂള്‍, ചാല, തിരുവനന്തപുരംമെമ്പര്‍
ഡയറക്ടര്‍, സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണല്‍ ടെക്നോളജി, തിരുവനന്തപുരംമെമ്പര്‍
വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, തിരുവനന്തപുരംമെമ്പര്‍
ഡയറക്ടര്‍, സീമാറ്റ്-കേരള, തിരുവനന്തപുരംമെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി