പുതുതായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച എല്‍.പി / യു.പി പ്രഥമാധ്യാപകരുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍ ലെവല്‍ കപ്പാസിറ്റി എന്‍ഹാന്‍സ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാം – രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ തീയതി 2021 ഒക്ടോബര്‍ 20 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു

രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ലിങ്ക് : : https://forms.gle/pLcCrek57NryuCVY7  

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ മിനിസ്റ്റീരിയല്‍ സ്റ്റാഫംഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ ഓറിയന്റേഷന്‍ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആദ്യബാച്ച് 16 മാര്‍ച്ച് 2021 ന്‌

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ മിനിസ്റ്റീരിയല്‍ സ്റ്റാഫംഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ ഓറിയന്റേഷന്‍ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആദ്യബാച്ച് 16 മാര്‍ച്ച് 2021 ന്‌

സ്‌കൂള്‍ നേതൃത്വമാതൃക പുരസ്‌ക്കാരം 2020-21 – നോമിനേഷനുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2021 മേയ് 31 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

സ്‌കൂള്‍ നേതൃത്വമാതൃക പുരസ്‌ക്കാരം 2020-21 – നോമിനേഷനുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2021 മേയ് 31 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.